Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

těžké kovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bioindikace antropogenního zatížení prostředí chemickými polutanty (těžké kovy) s pomocí včel a jejich produktů (včelí med)
 (Václav KOS)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhq617// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Současná role vybraných kovů v životním prostředí
 (Jitka Ouhrabková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k69yqd// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Vliv hornictví na životní prostředí Ostravska a okolí
 (Pavel Frýza)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98344 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Med jako bioindikátor životního prostředí
 (Dagmar Šašinková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//voyzko// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Biodostupnost a mobilita toxických kovů v půdách a sedimentech
 (Zora Tomečková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s87yc/ | Chemie / | Theses on a related topic

Vybrané rizikové kovy na odvalu Heřmanice
 (Alexandra Gajcová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141620 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Toxické kovy v půdě
 (Vít Korbaš)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115221 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic