Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

malware detection

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Windows malware detection using malware visualisation
 (Martina Cvinčeková)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywwhp/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Malware Detection on Mobile Device
 (Lucia Lopúchová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su0c2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detection of Android Malware Using Machine Learning
 (Matúš Šikyňa)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd0ie/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Android malware detection using Machine Learning methods
 (Jan Zdražil)

2023, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jeh460// | Informační technologie / Kybernetická bezpečnost | Theses on a related topic

Labeling of Android malware with help of cryptographic API usage
 (Dominik Macko)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo4rn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce malware pomocí identifikace periodického chování
 (Martin Korec)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7oyw/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Kompresní a obfuskační metody užívané u malware: detekce a automatická dekomprimace
 (Jaroslav Seidel)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136074 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Detekce malware v síťovém provozu
 (Ľubomír Gusenica)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6jv4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Investigating polymorphism for the D-TIME malware execution platform
 (Ankur Lohchab)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gll57/ | Computer Systems, Communication and Security (eng) / Information Security | Theses on a related topic

Metody vkládání a detekce malware ve spustitelných souborech
 (Samuel Lehotský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuiki/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)