Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

system log

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Supervised and Unsupervised Machine Learning Methods for System Log Anomaly Detection
 (Júlia Ščensná)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxw78/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Log management in distributed environment
 (Ondřej Lomič)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ks1no/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Implementace systémov pre detekciu prienikov a log management
 (Severin Simko)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9t5l/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Analyser of Log Entries from Central Logging Server
 (Karel Hromek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1n5d/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Pokročilé zabezpečení heterogenní IT infrastruktury pomocí Log IDS
 (Martin BERÁNEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hw16uw// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Systém pro centrální zpracování logů
 (Ladislav HLOM)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0aiio8// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Možnosti monitorování informačních systémů pomocí systému Microsoft System Center
 (Petr Farkas)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78382 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Nástroj na správu logů
 (Marek Turis)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a81v9/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Manuál loga a orientačního systému laboratoří NTC a sutnarky
 (Albert BAUERSFELD)

2021, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1hu3ur// | Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)