Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikrolegovaná ocel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Strukturotvorné procesy při teplotně řízeném válcování a ochlazování bezešvých trubek z mikrolegované oceli
 (Vojtěch Ševčák)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119368 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Vliv doválcovací a navíjecí teploty na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti pásu z oceli X70
 (Mario Latocha)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140724 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Fyzikální simulace válcování pásu z mikrolegované oceli za tepla
 (Mario Latocha)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128826 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Strukturotvorné procesy při teplotně řízeném válcování a ochlazování bezešvých trubek z mikrolegované oceli
 (Vojtěch Ševčák)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119368 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Vliv termomechanického válcování na užitné vlastnosti mikrolegované tyčové oceli v TŽ, a.s.
 (Patrik Štíhel)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94919 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Vliv řízeného válcování na mechanické vlastnosti a strukturu ocelových tyčí větších rozměrů válcovaných na Kontijemné trati TŽ, a. s.
 (Roman Szturc)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82186 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Řízení mikrostruktury válcovaných elektrodových drátů
 (Jiří Körber)

2023, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150541 | Moderní produkce a zpracování kovových materiálů / | Theses on a related topic

Vliv doválcovací a navíjecí teploty na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti pásu z oceli X70
 (Mario Latocha)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140724 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Vliv parametrů fyzikální simulace řízeného ochlazování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti pásů z mikrolegované oceli
 (Miroslav Milata)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136595 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Plastometrická simulace řízeného válcování a ochlazování bezešvých trubek z oceli 42CrMo4
 (Dalibor Lelkeš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128819 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)