Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

wireless sensor network

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)
Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících
 (Vladimír Alfery)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i42j6/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Hybridní systém pro detekci pojmenovaných entit v českém textu
 (Lubomír Sedlář)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rij93/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Systém pro detekci poléhání pšenice z obrazových dat
 (Artem Khokhlov)

2024, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//3kwu8c// | Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu / | Theses on a related topic

Kamerový systém pro detekci proměnlivých zakládacích pozic v KLT boxu
 (Adam Gajdošík)

2022, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zoz9s9// | Inženýrská informatika / Inteligentní systémy s roboty | Theses on a related topic

ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO DETEKCI A LOKALIZACI PŘEDMĚTŮ V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ
 (Jan Holan)

2022, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1l27m3// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Theses on a related topic

Systém pro detekci zranitelností HTTPS portálů
 (Roman Vyčánek)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//po8djk// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Systém pro detekci objektů v obrazových datech
 (Vítek Rais)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lch1y0// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Mikrovlnný systém pro detekci cévní mozkové příhody
 (Kateřina Válková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//iyrdt9// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Systém pro detekci zařízení v síti a rozpoznání použitých protokolů
 (Libor Sasák)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//p6sw46// | Informační bezpečnost / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)