Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

specificity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Predikce substrátové specificity haloalkan dehalogenáz s využitím strojového učení
 (Michal Bubeník)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dw2d2/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Molecular Modelling of Enzymes’ Substrate Specificity
 (Lukáš Daniel)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8w3j/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky při charakterizaci substrátové specificity halogenalkandehalogenas
 (Michal Vašina)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3m3z/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Structure and dynamics of subunits determining specificity of bacterial RNA polymerase
 (Milan Zachrdla)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5pkm/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Proximity-dependent biotinylation (BioID) of Leishmania mexicana dual specificity protein/lipid phosphatase LmDUSP1
 (Martina BYRTUSOVÁ)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//owko9q// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Fyziologická a ekologická míra specificity orchidejí a mykorhizních hub
 (Linda ŠTERNEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q0c7t3// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie | Theses on a related topic

A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
 (Petra HAVLÍČKOVÁ)

2024, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//73yfko// | Biochemie / | Theses on a related topic

Fyziologická a ekologická míra specificity orchidejí a mykorhizních hub
 (Linda ŠTERNEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q0c7t3// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)