Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

traffic flow

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Provisioning of Monitoring Infrastructure for Traffic Flow Collection
 (Ondřej Molík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbs0t/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Traffic flow sonda s IDS/IPS postavená na platformě ARM
 (Šimon Boškovič)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kz0nto// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Processing of a Flexible Network Traffic Flow Information
 (Petr Velan)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdl9j/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Modelling of traffic flow using modern stochastic approaches
 (Lukáš Rapant)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127348 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Adaptive complementing of HTTPS flow volume for web traffic
 (Matej Macák)

2022, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l37ft/ | Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů | Theses on a related topic

Fundamental Principles in Traffic Flow Modelling
 (Čestmír Šimáně)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21275 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Flow-based Analysis of DTLS Protocol
 (Akhilesh Kumar Soni)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7oju/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Flow-based Analysis of QUIC Protocol
 (Urvekkumar Chandravadan Shah)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q69ug/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Stream-Based IP Flow Analysis
 (Milan Čermák)

2020, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgxb6/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Modelování dopravního toku
 (Lucia Kajanová)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rp3ie/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)