Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

drogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Drogy a jejich užívání u mladých lidí
 (Michaela Andrlová)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/bq8l9/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Nelegální drogy a jejich užívání adolescenty
 (Sabina Loukotová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//n26zis// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Drogy a kriminalita. Trestněprávní a kriminologické aspekty užívání nelegálních drog.
 (Hana FIDESOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gyyer9// | Teoretické právní vědy / Trestní právo | Theses on a related topic

Drogy a drogová závislost mládeže
 (Eva MRÁZKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r6agma// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Drogy a jejich užívání u mladých lidí
 (Michaela Andrlová)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/bq8l9/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví
 (Milan Zeus)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4txxzz// | Učitelství praktického vyučování a praktického / | Theses on a related topic

Pervitin z pohledu jeho bývalých uživatelů - faktory ovlivňující jejich postoj k užívání této drogy
 (Věra Kernová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kri98/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Legální drogy a jejich užívání u studentů na středních školách v okrese Tábor
 (Kristýna PECLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//98dp7k// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Theses on a related topic

Mylné koncepty žáků primárního stupně o legálních drogách
 (Markéta Sotolářová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ydara/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Důvody užívání marihuany mladistvými
 (Aleš Budský)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7zzw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)