Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Buňky U937

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Technická a softwarová optimalizace metod konfokální mikroskopie pro fotosyntetické organismy
 (Jiří LIŠKA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bh2vu7// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Mechanoskopická analýza nábojnic užitím skenovací mikroskopie
 (Adam Koutecký)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2f3yo8// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Reaktivní formy dusíku a kyslíku při stresu rostlin
 (Vendula VEČEŘOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5cmg2// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Možnosti využití fluorescenční mikroskopie pro stanovení toxicity nanočástic u prokaryotních mikroorganizmů
 (Kateřina Zagorová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//m5b02q// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Vliv kadmia na produkci reaktivních forem kyslíku u Chlamydomonas reinhardtii
 (Michaela RAJNOHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jrnjge// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu
 (Ravindra KALE)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1b3qus// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Lokalizace RNOS konfokální mikroskopií
 (Zuzana TULPOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//up6l0h// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Vliv stresu na tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku u mikroorganismů
 (Michaela RAJNOHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//89p8ld// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Lokalizace reaktivních forem kyslíku a dusíku během patogeneze padlí
 (Klára KŘÍŽKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bc0vah// | Fyzika / Fyzika - Biologie | Theses on a related topic

Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolismus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybího spermatu in vitro
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6og1ji// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)