Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chemiluminescence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Monitorování chemiluminescence v plameni
 (Vlastimil Moštěk)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101453 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Hydroxylovým radikálem vyvolaná chemiluminescence roztoku aminokyselin
 (Jiří Průša)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d53ikd// | Analytická a fyzikální chemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu deuterované vody na chemiluminiscenční reakce
 (Jakub Martikan)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kde1f/ | Chemie / | Theses on a related topic

Rozlišení intra- a extracelulární chemiluminiscence fagocytů
 (Michal Rájecký)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfp3m/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Laboratorní vyšetřování fagocytózy chemiluminiscencí
 (Hana Vaculíková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4ok7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Iniciační a solubilizační systémy pro chemiluminiscenční stanovení antioxidační kapacity
 (Michaela BALEKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4veg9a// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

CHEMILUMINISCENČÍ STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY LIPOFILNÍCH LÁTEK
 (Andrea ŠMÍDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qaetn6// | Chemie / Management v chemii | Theses on a related topic

Chemiluminiscenční stanovení antioxidační kapacity - srovnání metod využívajících luminol-CTAB-Bistris a luminol-HRP
 (Jan ROZSYPAL)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nmxlut// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

Efekt tris(hydroxymethyl)aminomethanu na elektrogenerovanou chemiluminiscenci luminolu
 (Tereza Kovačíková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ayvvo8// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Využití chemiluminiscence při studiu fotodynamické produkce reaktivních forem kyslíku
 (Alena Pavelková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//bfyrpb// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)