Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Biodostupnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
 (Tereza Dvořáková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spi7u/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.
 (Václav KAHUDA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2k4tw5// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Půdní organická hmota, její složky a důvody, proč je nutno tyto složky rozlišovat
 (Petra KRÁTKÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z2fmnu// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Proč ztotožňování pojmu ?humus? a ?půdní organická hmota? v pedologii je zdrojem chybných závěrů?
 (Miroslav DVOŘÁK)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nbrnir// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Analýzy množství a kvality půdní organické hmoty
 (Lucia Krkošková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn38c/ | Chemie / | Theses on a related topic

Stav půdního organického uhlíku a změny půdní organické hmoty na Novohradsku
 (Jan BOROVKA)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eni0l0// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Kvalifikace primární půdní organické hmoty podle rychlostní konstanty oxidace v lesních půdách
 (Michaela NĚMCOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fjga6o// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Rozdělení primární organické půdní hmoty v kambizemích a pseudoglejích oblasti Třeboňska
 (Miroslava VRZÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o6btws// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Zhodnocení stavu půdní organické hmoty při dlouhodobém pěstování obilnin
 (Lucie Sojáková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b9sx67// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging
 (Klára Šmídová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tsmyr/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)