Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Neziskové, organizace, (NNO)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)
Reforma sociálních služeb a dopad zákonného ukotvení kvality na poskytovatele
 (Kateřina Landová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nbqmk/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Organizační kultura poskytovatele sociálních služeb - případová studie organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
 (Josef Novotný)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6240 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aplikovaná na situaci konkrétního poskytovatele sociálních služeb.
 (Ilona MAGDOŇOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qma5tg// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Implementace Systému řízení kvality sociálních služeb a jeho přínos pro poskytovatele sociálních služeb
 (Hana JANŮ)

2013, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fa0fk9// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením
 (Jana NEČASOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l0cm8m// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením
 (Alena SIGMUNDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bxl55d// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením
 (Kateřina Suchá)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//55i9z0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Inspekce poskytování sociálních služeb z pohledu poskytovatelů sociálních služeb
 (Veronika Kraclová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM272 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené soiálním vyloučením
 (Jan LAZORKA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ql5mwt// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na domovy pro seniory
 (Eva KAŠPÁRKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mtmvk7// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)