Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Individuální přístup

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Hodnocení silných a slabých stránek činnosti společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a hodnocení vnějších příležitostí a rizik
 (Ondřej Novák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sujq1/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Vnější a vnitřní prostředí managementu a jeho vliv na řízení organizace
 (Anna Mitrofanova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/p0jxd/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Arabské jaro a jeho právní důsledky pro vnitřní a vnější hranice Schengenu
 (Nikola Marečková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fj8iv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kráska a zvíře jako umělecký námět a estetické paradigma
 (Monika Pavlíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9xhs/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace a její využití ve strategickém plánování
 (Pavel Vávra)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qn54j/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Postavení, úloha a vnitřní a vnější vztahy podnikatelského subjektu, odpovědného zástupce a prokuristy, při realizaci živnostenského podnikání
 (Ondřej Šín)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wzcdx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku
 (Josef Rückl)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78288 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Analýza dopadu vnitřního a vnějšího prostředí firmy na strategii a plánování podniku
 (Kristián Smith)

2017, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/g4svd/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Studie vlivu vnitřních a vnějších podmínek na kvalitu prostředí v místnostech a budovách
 (Jan Barák)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ysca94// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Individualizace a diferenciace sportovní přípravy mladých tenistů
 (Eva RUTAROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ae66yq// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a sport | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)