Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

silnicni motorova doprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Finanční analýza podnikatelské činnosti Jaroslava Šimka v rámci živnosti silniční motorová doprava nákladní
 (Martin JUNGMANN)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8h0iie// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vývoj a stav environmentálních aspektů ve fiskálních nástrojích zaměřených na silniční motorovou dopravu
 (Jitka Čačalová)

2021, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hqnwnk// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Problematika dlouhodobého majetku u podnikatele v silniční motorové dopravě
 (Zuzana Bischofová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97554 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Testy zrakových funkcí účastníků v silniční dopravě
 (Veronika Příkrá)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eeou6/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Živnostenské podnikání v silniční dopravě od roku 1989
 (Lucie Bartoňová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89256 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Návrh dopravně provozního řádu pro silniční motorovou dopravu z hlediska bezpečnosti
 (Jana Horníčková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88726 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Návykové látky a jejich negativní dopady v silniční dopravě
 (Petra Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jv2h8/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Využití alternativního pohonu u nákladních motorových vozidel v mezinárodní silniční dopravě
 (David Průdek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//t63j8i// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Theses on a related topic

Vliv silniční dopravy na životní prostředí
 (Ladislav Krušina)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//3rb7lv// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)