Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

drobna architektura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Drobná sakrální architektura Telče
 (Lenka Brychtová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4mpl/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Drobná sakrální architektura Mikroregionu Radnicko
 (Dagmar VÁVROVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xyp2go// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Drobná architektura v táborské krajině a její nové poslání
 (Petra JÍRŮ)

2009, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sfai1d// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Drobná sakrální architektura - obecně a na Novohradsku
 (Kateřina Turková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27566 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Hanácká krajina a lidová architektura ve vnímání novousedlých obyvatel Hlušovic na Olomoucku
 (Simona Faberová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diajm/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Mapování prvků drobné lidové architektury v mikroregionu Stražiště
 (Marek NOVOTNÝ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mvy8e0// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Design interiérů a drobné architektury
 (Ladislav Mišičko)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nnbo0m// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design | Theses on a related topic

Identifikace a krajinářské zhodnocení drobné sakrální architektury na vybraném území
 (Simona Petrovicová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//ut5d8m// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Významné krajinné prvky Těšínska se zaměřením na drobnou církevní architekturu
 (Kristýna Lyžbická)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//q3zqa3// | Geografie / Geografie - Historie | Theses on a related topic

Kříž v krajině. Vlastní prostorová tvorba inspirovaná drobnou sakrální architekturou.
 (Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i7iw5k// | Učitelství pro základní školy / VV-OV/ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)