Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dopravní nehoda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města – únik amoniaku v objektu O2 arény
 (Filip Fiala)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//khde35// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí
 (Klára Tesárková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w6a6jb// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Prevence závažných chemických havárií – únik nebezpečné látky z chladicího systému zimního stadionu
 (Petr Hrdlička)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//l35nbr// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Prevence závažných havárií – únik nebezpečné látky ze zimního stadionu
 (Petr Hrdlička)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//i7sv77// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Likvidace následků úniku nebezpečné chemické látky
 (Anika Netolická)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i4k6mh// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky
 (Radovan Jež)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ytdkh6// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky
 (Eva Šatná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110023 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Hodnocení dopadů úniku nebezpečné látky z chemického závodu Spolchemie a.s. ve vztahu k budovám s vysokou koncentrací osob
 (Linda Kaňková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//l4pgm2// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Simulovaná havárie vozidla převážejícího vybranou chemickou látku ve vybraném městě
 (Kamil TLUŠŤÁK)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9npttl// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)