Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lifestyle diseases

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Životní styl mladých dospělých a jeho dopady na vybrané rizikové faktory civilizačních nemocí
 (Andrea Martinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//314hnp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

„Životní styl studentů středních škol v návaznosti na civilizační onemocnění“
 (Barbora Šimková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szb7c/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Výživa a civilizační onemocnění (přehledová studie)
 (Michael KALABUS)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rlvttv// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Pohybová aktivita v prevenci civilizačních onemocnění
 (Pavlína Bodnariková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//bqonl9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Novodobé směry jógy jako zbůsob prevence civilizačních onemocnění
 (Adam TROČIL)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zrgdg7// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Novodobé směry jógy jako zbůsob prevence civilizačních onemocnění
 (Adam TROČIL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eqa3ld// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie)
 (Martin HOLEŠ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4yr74c// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Přístupy ke vzdělávání dětí v předškolním věku v rámci prevence civilizačních onemocnění
 (Adéla Popelková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5p0co// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Obezita jako rizikový faktor civilizačních onemocnění
 (Renata Štěpánková Robovská)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//uwp3c3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvantitativní aspekty vybraných typů veřejného stravování s ohledem na prevenci vzniku civilizačních chorob
 (Radka MARJAKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1drv1q// | Specializace v pedagogice / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)