Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dipolove elektromagneticke profilovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace dipólového elektromagnetického profilování při mapování diendorfského zlomu
 (Zbyněk Fojt)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aurrm/ | Geologie / | Theses on a related topic

Aplikace dipólového elektromagnetického profilování při mapování zlomu elevace Kosíře
 (Daniel Kuťák)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ai0be/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Mělký geofyzikální průzkum masívu Květnice (Tišnovský kras) metodami elektrické odporové tomografie (ERT) a dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)
 (Petr KOVÁŘ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qma0ax// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví, mapování říčních paleokoryt metodou dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)
 (Hana LEPAŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oot7my// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Využití geoelektrických a elektromagnetických metod v geomorfologickém výzkumu
 (Barbora Štěpánová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gykl2/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Geoarcheologický výzkum táborů římské armády na Moravě s využitím metod mělké geofyziky a vysokorozlišující kvantitativní stratigrafie
 (Zuzana Lenďáková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gir49/ | Geologie / Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie | Theses on a related topic

Geofyzikální analýza vybraných kamenných mořích na Šumavě
 (Václav DUFFEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66qw5g// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

Geofyzikální průzkum silničního zářezu dálnice D48 - lokalita Hůrky
 (Jakub Kožušník)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//7gaoq9// | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic