Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

horniny tesinitove asociace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Distribuce vybraných HFS prvků v horninách těšínitové asociace
 (Amina SAFAI)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sy9u6n// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Využívání hornin těšínitové asociace v pravěku
 (Irena Čípová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2np4/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Theses on a related topic

Genetické aspekty hydrotermálních procesů ve slezské a podslezské jednotce Vnějších Západních Karpat
 (Tomáš Urubek)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi90j/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Geochemie půd vázaných na výskyt těšínitů
 (Carlos Eduardo Barrios Ramirez)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108176 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Geofyzikální průzkum silničního zářezu dálnice D48 - lokalita Hůrky
 (Jakub Kožušník)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//7gaoq9// | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Geofyzikální průzkum lokality Nadlesky
 (Jan Braun)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142184 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Litologické zhodnocení profilu potoka Kopřivnička
 (Naděžda Gränzerová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129774 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) Hončovy hůrky
 (Lenka Kotarová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82952 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Výskyt těžkých kovů v půdách v oblasti Rybí u Nového Jičína
 (Eliška Hrynyšinová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98228 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic