Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

slezska jednotka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Asociace ichnofosilií ve výchozech údolí Mečůvky (Horní Bečva, slezská jednotka flyšového pásma Západních Karpat)
 (Luděk ONDRUCH)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//42env6// | Učitelství biologie pro střední školy / Učitelství biologie pro střední školy / Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy | Theses on a related topic

Petrografická a petrofyzikální charakteristika vybraných lokalit vyvřelin těšínitové asociace (slezská jednotka, Západní Karpaty)
 (Kristýna SCHUCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e359vm// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Stronciová mineralizace těšínských vápenců (slezská jednotka Vnějších Západních Karpat)
 (Jan SKÝPALA)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7dh7j4// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Genetické aspekty hydrotermálních procesů ve slezské a podslezské jednotce Vnějších Západních Karpat
 (Tomáš Urubek)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi90j/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Územní stabilita nižších administrativních jednotek na území severní Moravy a Slezska
 (Jakub JIROUŠEK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cwhohg// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Mikrofosilie karbonátových sedimentů nejvyšší jury a spodní křídy slezské jednotky.
 (Pavlína Doupovcová)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137521 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Hluboce založené sesuvy slezské jednotky Moravskoslezských Beskyd
 (Michal BŘEŽNÝ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fm59fz// | Geografie / Environmentální geografie | Theses on a related topic

Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce (vnější Západní Karpaty).
 (Ján Pavluš)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111369 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Přirozená radioaktivita sedimentárních hornin slezské jednotky na území České republiky
 (Žaneta ZEMANOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//syhxsy// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na území obce s rozšířenou působností Sedlčany
 (Jiří HERMA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uw3yug// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)