Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

strategický dokument

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Srovnání studia tělesné výchovy a sportu v českém a britském terciárním vzdělávání
 (Petr Studený)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwxo2/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Porovnání českého a britského školského systému
 (Eva Schmidová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9025 | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Primární prevence prováděná Probační a mediační službou ve Zlíně pro žáky základních a středních škol
 (Lucie Kašíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0j7r2v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.
 (Irena Floriánová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erfr5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání o Evropské unii v Jihomoravském kraji; Europe Direct Brno a jeho aktivity na poli středoškolského vzdělávání o Evropské unii v Jihomoravském kraji v letech 2005 - 2019
 (Jan Kovář)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvhfm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu
 (Gabriela Hublová)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tkm70/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Inkluze v oblasti předškolního vzdělávání v ČR v roce 2015
 (Anna Zběhlíková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45766 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Rozdíly ve vzdelavání trenérů krasobruslení v České republice a ve Švédsku v současné době
 (Ondřej Spiegl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ks3xm/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Učitelský ústav v Kroměříži. Vznik a vývoj ústavu na pozadí proměny učitelského vzdělávání v 19. století v rámci českých zemí habsburské monarchie.
 (Kristýna NOVÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n3zh6s// | Humanitní studia / Česká filologie - Historie | Theses on a related topic

Komparace speciálního vzdělávání v České republice a v Irsku
 (Marie Samková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hkjbx/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)