Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vzdalene pracoviste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Řídicí jednotka pro pracoviště měření antén ve vzdálené zóně
 (Jan Dymáček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//akh0mf// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Vedení a motivace pracovníků na vzdáleném pracovišti
 (Tomáš Bár)

2018, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//ceqti4// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Technologie zálohování dat se zaměřením na backup mezi vzdálenými pracovišti s využitím systému EMC Avamar deduplication backup
 (Ladislav KINDELMANN)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t5i9yo// | Specializace v pedagogice / Informační technologie a e-learning | Theses on a related topic

Inteligentní měřicí pracoviště se systémem dálkové správy a zpracování dat
 (Lukáš Sieber)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//w2tlct// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Vzdálená datová komunikace technologických objektů, dohledových pracovišť a operačních středisek HZS
 (Petr Kunze)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79166 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Pracoviště pro měření antén v blízké zóně
 (Jan Stránský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//blq9uk// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Metodika a systém bezpečné práce na robotizovaném pracovišti povrchových úprav
 (Radim Platoš)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hw3y1h// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Vzdálené řízení procesu recyklace koželužských odpadů
 (Vladimír DOSTÁL)

2007, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4id8bs// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic