Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

klíčové kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Profesní vzdělávání dospělých a užití aktivizačních metod
 (Václav Patsch)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g77g2/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Další profesní vzdělávání očima realitních makléřů.
 (Monika Fajrajzlová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1t22/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Profesní andragogika a její role ve vzdělávání dospělých
 (Libor Neveselý)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qrmjmf// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Aplikace andragogiky v oblasti multikulturní výchovy na profesní vzdělávání dospělých
 (Jana Skřivánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2l7d57// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Následnictví v rodinné firmě zaměřené na profesní vzdělávání dospělých.
 (Lenka Školová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//miq9an// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Nabídka dalšího profesního vzdělávání a její dostupnost z pohledu dospělých
 (Jana Pazourková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgz5d/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Participace na profesním vzdělávání dospělých v jednotlivých krajích České republiky
 (Jana Kaplanová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf28g/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vývoj názorů lektorů na profesní kompetence lektora ve vzdělávání dospělých
 (Jana VÁŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//szez80// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Projekt Vzdělávání zaměstnanců ambulancí - další profesní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
 (Dagmar Laníková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vogbb/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Kompetenční model lektora profesního vzdělávání dospělých
 (Eliška Prokešová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lm1pr/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)