Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

copingové strategie\

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem
 (Tereza Švecová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rl10f/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Copingové strategie využívané všeobecnými sestrami na spinálních jednotkách
 (Tereza ŠVECOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2s3tn6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Strategie zvládání strachu a bolesti u dětí v souvislosti s ošetřovatelskou péčí
 (Zuzana PROCHÁZKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nt4270// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Copingové strategie využívané všeobecnými sestrami na spinálních jednotkách
 (Tereza ŠVECOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2s3tn6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kompetence zdravotně sociálního pracovníka na spinální rehabilitační jednotce v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé
 (Šárka Gieslerová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//miy13e// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem
 (Tereza Švecová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rl10f/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic