Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

coping style

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Citová vazba a depresivita: zprostředkující role stylů zvládání a prožívané zátěže
 (Petra Kozielková)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unr9g/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Regulace emocí a represivní copingový styl
 (Beata PRYKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//90f22v// | Učitelství pro základní školy / ČJ-OV/ZŠ | Theses on a related topic

Vplyv interakčného štýlu trénera na zvládanie záťaže u vrcholových športovcov v adolescenci
 (Viola Pirová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wiwun/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Optimizmus a pesimizmus vo vzťahu ku copingovým stratégiám
 (Andrea Kováčová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3ggi/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Styl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajících
 (Tereza ŠIMEČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h6j5ov// | Psychologie / | Theses on a related topic

Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being
 (Ladislav Záliš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cl5s7/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Coping v práci sestry
 (Kristýna Hyxová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vslygn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy
 (Daniela Kraydlová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyve/ | Psychologie / | Theses on a related topic