Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

wb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky
 (Tereza Máchová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fmucr/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Priority WB po roce 2010
 (Vasyl-Mykola Hrabar)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71281 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Policy of the IMF and WB in Angola. Implementation of the Strategic Poverty Reduction Plan and the Influence of Foreign Powers on the Developement of the Country after the end of Civil War in 2002
 (Jan Cihlář)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxt82/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Efekty vybraných lipofilních organických kontaminantů prostředí v plasmatické membráně jaterní epiteliální linie WB-F344
 (Klára HARMANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ay36ws// | Biochemie / | Theses on a related topic

Hepatotoxické a hepatokarcinogenní účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidů
 (Veronika Musilová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhtd9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Regulation of gene expression and cell proliferation by AhR ligands in liver cell lines
 (Petra Brenerová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hx2z1/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Genotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkách
 (Soňa Marvanová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypqnr/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic