Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cadherin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Regulace beta-kateninu pomocí receptor tyrozinových kináz
 (Eva Ševčíková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eb5ua/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Deregulace buněčné proliferace a apoptózy jako důsledek působení polyaromatických látek
 (Jiřina Procházková)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkte7/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic