Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mapk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Regulation of the MAPK/ERK signaling pathway by metabolic stress in melanoma
 (Amandine Verlande)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq7gg/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Fenotypová charakterizace vybraného dvojitého mutanta MAPK v podmínkách abiotického stresu
 (Dominik GREBÍK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9ekqys// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Imunohistochemická lokalizace fosforylovaných MAPK během odpovědí rostlinných buněk na abiotický stres
 (Michaela VÍŠKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pfj316// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Organizácia cytoskeletu u vybraného dvojitého mutanta MAPK počas abiotického stresu
 (Daša WERNEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jccgv4// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Interakce proteinů HSP90 a signální dráhy MAPK v regulaci vývoje Arabidopsis
 (Tereza TICHÁ)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cd7t04// | Biochemie / | Theses on a related topic

Cell division plane regulation in plants by MAPK cascades
 (Tereza VAVRDOVÁ)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9ehohl// | Biochemie / | Theses on a related topic

The role of p38-MAPKs in mouse preimplantation embryonic development: Regulating translation towards blastocyst maturation and lineage specification.
 (Pablo BORA)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wpy1mj// | Molecular and Cell Biology / Molecular and Cell Biology and Genetics | Theses on a related topic

Podíl mitogen-aktivovaných proteinkináz (MAPK) na signalizaci biotických interakcí u vojtěšky
 (Zuzana KOVALČÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4aof0s// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

The role of p38-Mapk14/11 as an enabler of primitive endoderm (PrE) maturation and as a sensor of metabolism during mouse preimplantation embryo development
 (Vasanth THAMODARAN)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ypt2x8// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Úloha p38 MAPK v regulaci monocytární diferenciace indukované 1alfa ,25-dihydroxyvitamínem D3 a inhibitory 5-lipoxygenázy u lidských leukemických buněk
 (Lenka Stixová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hk02j/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)