Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

signalni drahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Receptor pro aromatické uhlovodíky a signální dráhy regulující přežívání a proliferaci normálních a nádorových buněčných populací
 (Jana Svobodová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fg6c8/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Kontrola Notch signální dráhy nad vývojem a onemocněním cévního systému a jater
 (Simona Hankeová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xucnc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy proteinu dishevelled u wnt signální dráhy
 (Klára Odehnalová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eyzui/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Interakce hypoxie a signální dráhy Wnt v neurogenezi
 (Lucie Woloszczuková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coq3w/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Cílení na signální dráhy řídící růst melanomu
 (Veronika Palušová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tof54/ | Biomedicínské vědy / Biochemie a molekulární biologie | Theses on a related topic

Mitogenní signální dráhy kardiomyogeneze
 (Aneta Nováková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qw4zi/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Regulace buněčného metabolismu pluripotentních kmenových buněk pomocí signální dráhy FGF2
 (Martin Rosypal)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3avr/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy související s nadměrnou aktivací signální dráhy ERK v nádorových buňkách
 (Magdaléna Zacpalová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ivfn4/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Interakce signální dráhy Wnt a hypoxie v neurogenezi - in vitro studie
 (Andrea Martinková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bonqp/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)