Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

legislativa, cenných, papírů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
OCEŇOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ V ÚČETNÍCTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
 (Adéla Rejlová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27590 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Majetkové cenné papíry v České republice
 (Nikola Weiserová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46983 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Krátkodobý finanční majetek
 (Jan Slabák)

2006, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/p9kdl/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Oběžný majetek ve Firmě XY, s. r. o.
 (Hana Liskova)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//5wkkmu// | Účetnictví a finance / | Theses on a related topic

Dlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a IAS/IFRS
 (Markéta LUŠŇÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uj8h0b// | Aplikovaná matematika / Investiční poradenství | Theses on a related topic

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české legislativy a mezinárodních standardů finančního výkaznictví
 (Monika Kabátová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95371 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového pohledu
 (Michaela Fraňková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pmiec/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Dlouhodobý majetek dle české účetní legislativy
 (Eva Aubusová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4k5kzf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Dlouhodobý majetek z pohledu české účetní legislativy a IFRS
 (Sandra ŠTEMBERKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//diig18// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Dlouhodobý majetek z hlediska účetnictví, daní a financí
 (Kateřina TIŠLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bx3z57// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)