Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Product placement

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
The Effects of Product Placement on Consumer Behavior (Důsledky product placementu na chování spotřebitele)
 (Steven Van Wichelen)

2019, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ldkwe8// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Product placement a jeho vliv na chování spotřebitele
 (Tereza Slováčková)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//au7gp0// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Product placement v pořadech o vaření a jeho vliv na spotřebitele
 (Jana Rubešová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0vkgoo// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Product placement v české audiovizuální tvorbě
 (Jaroslava KAFKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4rysy8// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Product placement a jeho použití ve filmu
 (Markéta FILOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v8vyml// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service
 (Alina Daminova)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q9eqor// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Proposal of marketing comunication for selected product
 (Martin Dovičin)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//p6q92q// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Ovlivňování chování spotřebitele v hotelovém a gastronomickém průmyslu
 (Claudia Žitňáková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/udcds/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Chování spotřebitele na konkrétním trhu
 (Jan Kaplan)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/uh4la/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior (Důsledky product placementu na chování spotřebitele)
 (Steven Van Wichelen)

2019, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ldkwe8// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)