Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

church administration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vývoj církevní správy v Litoměřické diecézi
 (Jitka Bouchalová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gyux0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Církevní správa v Bystřici nad Pernštejnem a její aktéři v době předbělohorské
 (Anna Pečinková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imrz6/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Z dějin brněnského sboru Církve bratrské (archiv, správa a obraz v celocírkevních periodikách)
 (Daniela Kořínková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pc8kb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického kostela sv. Bartoloměje v raném novověku
 (Veronika ŠTĚPÁNOVÁ)

2014, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qrbqdc// | Státní rigorózní zkoušky / Historie (jednooborová) | Theses on a related topic

Reorganizace církevní správy mezi Československem a Polskem v 70. letech 20. století
 (Šimon KOČNAR)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ooyyxj// | Teologie / Teologické nauky | Theses on a related topic

Církevní správa na střední Moravě do poloviny 15. století
 (Klára Šumberová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pa5d3/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408-1457)
 (Petr Elbel)

2008, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxpdd/ | Historické vědy / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Topografie kostelní sítě na území volyňského děkanátu do doby husitské
 (Iva Kroupová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5wab/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Topografie kostelní sítě a klérus kosteleckého děkanátu do doby husitské
 (Kristýna Kalendová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1zpf/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Topografie kostelní sítě a klérus řečického děkanátu do doby husitské
 (Václav Nečada)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8amk/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)