Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cirkevni sprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Církevní správa a kanonické právo na stránkách časopisu Duchovný Pastier v letech 1917-1928
 (Stanislava Janušková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wicgb/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Církevní správa a kanonické právo na stránkách Časopisu katolického duchovenstva
 (Petra Kučerová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xztec/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Církevní správa a kanonické právo na stránkách časopisu Duchovní pastýř v letech 1950 - 1968
 (Petra Trčková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgrp8/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Kanonické právo a církevní správa na stránkách časopisu Duchovní pastýř v letech 1970 - 1990
 (Aneta Čepičková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sowyi/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Církevní správa v Bystřici nad Pernštejnem a její aktéři v době předbělohorské
 (Anna Pečinková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imrz6/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Církevní správa a kanonické právo na stránkách Časopisu pro katolické duchovenstvo v letech 1901-1905
 (Kateřina Mňuková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmacq/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Církevní správa a kanonické právo na stránkách Hlídky
 (Klára Blechová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c61fz/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Církevní správa a právo na stránkách Časopisu pro katolické duchovenstvo v letech 1906 - 1910
 (Jan Strnad)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nls69/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Církevní správa a kanonické právo na stránkách Časopisu pro katolické duchovenstvo 1915-1920
 (Petr Porteš)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtj9x/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Církevní správa na střední Moravě do poloviny 15. století
 (Klára Šumberová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pa5d3/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)