Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni prace s rodinou a detmi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Průběh spolupráce kurátora pro děti a mládež s rodinou a dítětem a jeho role při sanaci rodin z pohledu pracoviště OSPOD Prahy 5
 (Anežka Voltrová)

2012, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/qcovf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Nástroje sociálního pracovníka při sociální práci s rodinou a dítětem s postižením
 (Kateřina BUDKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//di4fo6// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Pořádání a průběh případové konference jako možnosti sociální práce s rodinou a dítětem
 (Kristýna HANZLÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3vfnwp// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Přínosy a rizika případové konference. Názory účastníků případové konference na její přínosy a rizika pro dítě a jeho rodinu
 (Veronika Bolechová)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/ldtva/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Prvky anarchismu využitelné v sociální práci s dětmi a s rodinou
 (Tereza DUFKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4mh9u9// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Role sociální práce s rodinou s hendikepovaným dítětem v období povinné školní docházky Možnosti a meze využití sociálních služeb v Jihočeském kraji
 (Daniela FRANTÁLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//frjlku// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
 (Adéla RECMANOVÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vthefx// | Sociálni politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociálně aktivizační služby a jejich přínos pro rodiny s dětmi v regionu měst Chrudim a Pardubice
 (Klára Saláková)

2014, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/ynsa3/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Život rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinou
 (Simona KONIAROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9bz785// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami
 (Klára SAMOHEJLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k7nu8t// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)