Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

verejne autorstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pohyb jako má cesta k autorství
 (Ondřej Moravec)

2007, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4121 | Dramatická umění / Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku | Theses on a related topic

Koncepce Producentského centra při veřejné vysoké škole
 (Ondřej VÁVRA)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sckj1n// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic