Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompenzacni strategie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kompenzační strategie pro dospělé studenty s dyslexií zaměřené na rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce.
 (Vladimíra Vokráčková)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4587/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka
 (Ivana Hovořáková)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkhq4/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Strategie učení cizímu jazyku
 (Kateřina Vlčková)

2006, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/renmc/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Strategie učení z textu
 (Blanka Skybová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7784 | Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Formování kompenzačních strategií rozumově nadaných studentů s dyslexií
 (Jana Urmanová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ruq5j/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Používání strategií učení se češtině jako cizímu jazyku
 (Zdeňka Zachová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpd1m/ | Učitelství pro střední školy / Hudební výchova | Theses on a related topic

Používání strategií učení cizímu jazyku
 (Jitka Přinosilová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjx1q/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Strategie učení cizímu jazyku u žáků 2. stupně základní školy
 (Jitka Matyasková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9i7a/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Strategie učení se cizímu jazyku na gymnáziu: Doporučení pro praxi
 (Pavlína Mauerová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0rp3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Strategie učení francouzštině jako cizímu jazyku na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně
 (Markéta Koudelková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nnotv/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic