Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

konsonanty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Úprava výslovnosti alveolárních konsonantů u dětí předškolního věku.
 (Iva ORSÁGOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vivn60// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Logopedická diagnostika a intervence poruch artikulace prealveolárních konsonantů
 (Veronika ELIÁŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//foxtg3// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

AKUSTICKÁ ANALÝZA KONSONANTŮ DLE PETERA LADEFOGEDA (PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM)
 (Radka NOVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ksvesi// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Theses on a related topic

Alternace konsonantů a řeč dětí předškolního věku
 (Irena KALUPOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j5k9t6// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

Pronunciation Problems of Czech Speakers of English: English Consonants
 (Monika ŽÍDKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//krg7tw// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Final Consonant Devoicing - British vs. American News Anchors
 (Zuzana BRŇOVJÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1t98lq// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Vietnamská angličtina: vlastnosti, funkce, parametry
 (Zuzana NGUYENOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4bx8y8// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic