Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transport vody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí
 (Dita Krabičková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utr98/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Principy spolehlivého a efektivního transportu vody v xylému popínavých rostlin a lián
 (Radek Jupa)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tptwz/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Přehled faktorů omezujících rychlost transportu vody v rostlinách
 (Pavla Chytilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hn908/ | Biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Transient state model of water transport in a PEMFC: preliminary experimental tests on steady-state and fluctuating pressure imposed by Electrochemical Pressure Impedance Spectroscopy
 (Jan Šnajdr)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//pg7osh// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Hospodaření s vodou: efektivnost využití vody z povrchového odtoku
 (Anna Šulcová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3025 | Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia
 (Fredrika Ndeutala Shagama)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108019 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Transport vybraných polutantů přes mezifázové rozhraní vzduch-voda
 (Kamil Motyka)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo85e/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině
 (Pavlína Doubková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ge0mb/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Studium transportu iontů alkalických kovů z geopolymerních lepidel do lepených pískovců v důsledku kapilární vzlínavosti vody.
 (Jakub KOVÁŘ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//myowt4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Analýza strukturních znaků omezujících rychlost transportu v xylému u rostlin chmele
 (Radek Jupa)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oun8r/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)