Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Porovnání výsledků tréninku kognitivních funkcí pomocí Happy Neuronu v kontextu testů kognitivních funkcí
 (Tereza HASENÖHRLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y20gdz// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou.
 (Dominika Dofková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urskc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou.
 (Natálie Slámová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4ox1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti využití skupinové terapie zaměřené na trénink kognitivních funkcí v domově pro seniory
 (Lucie TOMÁŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sc4wl6// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Trénink kognitivních funkcí pomocí programu HAPPYneuron Brain Jogging
 (Marie ŠULKOVSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qufg7z// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Trénink kognitivních funkcí u pacientů
 (David Prudič)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87475 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnózou stařecké demence
 (Markéta VÁCHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gjwu6g// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Prostorová studie počítačového programu pro cvičení kognitivních funkcí dospělých osob po poškození mozku
 (David TROJAN)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4u3h1q// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Theses on a related topic

Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
 (Sylvie Kropáčová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbi82/ | Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Exekutivní a kognitivní funkce u dospělých - stanovení orientačních norem pro test Hanojské věže.
 (Michala PLASSOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e7qr4w// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)