Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

gene flow

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvantitu mitochondrií u hlodavců
 (Barbora Pavlíčková)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1qer/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců
 (Tami Bočková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm1ct/ | Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)