Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Etický kodex sociálních pracovníků v ČR a jeho využití v praxi
 (Martin Budek)

2020, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/h54yj/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Etický kodex sociálních pracovníků ČR jako etická norma pro studenty sociální práce
 (Vladimír UČEŇ)

2013, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ulbyt2// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence
 (Eva HEJDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//353do7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence
 (Lenka MANĚNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eq2oyn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Eticky problematické oblasti inspekcí kvality sociálních služeb
 (Lucie BICKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uakd7g// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Etika a etický kodex v sociálních službách
 (Jana JURČÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oycpc5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etický kodex policisty
 (Lenka NEDVÍDKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6dryz7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etický kodex zaměstnance Českých drah a.s. a jeho uplatňování v komunikaci
 (Naděžda HRDINOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//twifec// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etický kodex úředníků ve veřejné správě: případová studie obcí Únanov a Citonice
 (Daniela Šindelářová)

2017, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/f1ecmk/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Theses on a related topic

Etický kodex novináře
 (Pavlína Mocková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7chw0q// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)