Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Denní stacionář o.s. Jitro jako sociální služba
 (Dana SNOZOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dy1f0y// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata pracovníků Denního stacionáře AKORD pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami
 (Jana NÁVAROVÁ)

2012, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c0am4q// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Denní stacionář jako poskytovatel služeb pro jedince s tělesným a kombinovaným postižením
 (Zdena Culková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lti8z/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti ucelené rehabilitace v denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem
 (Libuše Bývalcová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k591a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Volný čas osob s kombinovanými vadami
 (Jana Křenková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juf5u/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti dalšího uplatnění u osob se souběžným postižením více vadami po ukončení povinné školní docházky
 (Iveta Pirklová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vvinz/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity jedinců s mentálním postižením a kombinovanými vadami v zařízení SPMP ÚSVIT v Havlíčkově Brodě
 (Michaela KUBÁTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ujw6o0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Kyberšikana jako etický problém
 (Dana Skálová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnuwr/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Retribuce jako etický problém
 (Pavel Mrázek)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6x55/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Obscenita a násilí jako etický problém
 (Martin Petřek)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiu9a/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)