Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disjunkty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Perfektum ve finštině a švédštině. Srovnávací studie s využitím materiálu paralelního korpusu InterCorp.
 (Adéla Dorňáková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r2d9f/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

Nederlandse somatische fraseologismen en hun Tjsechische equivalenten in het parallelle corpus InterCorp
 (Dita MACÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0qrkck// | Filologie / Praktická nizozemská filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

The use of "Once upon a time" in a corpus of fairy tales and in the British National Corpus
 (Mária Kopecká)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmlsa/ | Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

KINSHIP TERMS IN THE BRITISH NATIONAL CORPUS
 (Branislav Majstrík)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zag3yv// | Filologie / Anglická filologie - Francouzská filologie | Theses on a related topic

Similes in the British National Corpus
 (Marie Bakalová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ochclr// | Matematika / Matematika - Anglická filologie | Theses on a related topic

Verb complementation of emotive verbs (love, hate) by infinitive and -ing forms in British and American English: A corpus based study
 (Kateřina DUBSKÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q9vvrs// | Filologie / Anglická filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Poldauf's Conception of The third syntactical plan from the point of view of Corpus Lingusitics
 (Nikol STEHLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//69r637/DIPLOMOVA_PRACE_N_STEHLIKOVA.pdf/ | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic