Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dilema

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Dilemata pracovníků rané péče
 (Petra Seidlová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvkso/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče
 (Pavlína Jaroňová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jztap/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Využití rané péče jako služby sociální prevence pro rodiny ve specifické situaci ve vybraném regionu v ČR
 (Iveta KARWACZYKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//peqblb// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální aspekty rané péče u dětí s kombinovaným postižením
 (Petra Janáčková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4jte/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Role poradce rané péče při předcházení syndromu vyhoření u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra
 (Lucie Špelinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ssbl9/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Spokojenost uživatelů sociálních služeb rané péče poskytované Společností pro ranou péči (SPRP, z.s.) v České republice
 (Jana PAPSTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nxjvr7// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s klientskými rodinami služeb rané péče se zaměřením na dítě s kombinovaným postižením
 (Petra MERTLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y0sily// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Informovanost o sociální službě raná péče v Hradci Králové
 (Tereza Klazarová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juwca/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Intervence sociální práce u klientů rané péče
 (Dana ŠTĚRBOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9ohn0f// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Úroveň informovanosti o sociální službě raná péče na Blanensku
 (Lucie Slouková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4vb4/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)