Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Reforma veřejných financí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.
 (Lenka Formánková)

2014, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl157/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Daňová soustava ve vývoji veřejných financí po roce 1989
 (Vendula Dolejšová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ngwc0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Reforma veřejných financí v ČR
 (Martina Sotonová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5qyt/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Rozpočtová soustava a rozpočtový proces
 (Eva ZEVELOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6hkjx2// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Mandatorní výdaje - největší problém veřejných financí ČR
 (Martin Lahůlek)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tybl3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Deficit veřejných financí v České republice
 (Dagmar Hartlová)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uw5r0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Obecní rozpočty v soustavě veřejných rozpočtů
 (Jaroslav Bohatý)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gppgo/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic

Vliv sociálně ekonomických jevů prostředí na rozvoj podnikání
 (Barbora Hattermann Hrušová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//bv6dqg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vliv strukturálních fondů EU na sociálně ekonomický rozvoj Písecka
 (Lenka KOŘENOVÁ)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mcy4fm// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Vliv cestovního ruchu na sociálně-ekonomický rozvoj regionu Příbram
 (Alena Kubová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//v0arr8// | Hospodářská politika a správa / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)