Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Těžební činnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
 (Eva Svobodová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21255 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji
 (Daniel VALUŠKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0l0688// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji
 (Pavel MAŠATA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eqvpge// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše
 (Jindřich Grosse)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58590 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace tůně Vršovice u Loun
 (Michaela HRDINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cr4tq9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Ústecký kraj - od mrtvé krajiny k atraktivní turistické destinaci
 (Kateřina Šedivá)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xq8x5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj
 (Edita Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137375 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomické aspekty těžby černého uhlí v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj
 (Dominika Nová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102750 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Význam rekultivací dolových území a jejich dopady na obyvatelstvo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje
 (Jiří Harlas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//9ogin6// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)