Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vzdělávácí systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Pohybová aktivita a výživové zvyklosti úředníků Městského úřadu v Kuřimi
 (Tomáš Režný)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn2rz/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Pohybová aktivnost v životním stylu úředníků městského úřadu v Táboře
 (Petra KANOVOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8mpzr2// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání a rozvoje úředníků městského úřadu
 (Barbora VALNÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hyd41n// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Provázanost systémů hodnocení a odměňování úředníků Městského úřadu v Kravařích
 (Hana Kapinosová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107077 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vzdělávání úředníků městského úřadu Livnínov - možnosti, potřeby, motivace, bariéry
 (Martina Petáková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//r09bu4// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců městského úřadu
 (Lenka FILÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ogo207// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Vizovice
 (Kateřina Dolinová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95264 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Koncepce vzdělávání úředníků a zaměstnanců Městského úřadu Krnov
 (Rostislava BRÁZDILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//95b0wx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Analýza vzdělávacího systému Městského úřadu Prostějov se zaměřením na projekt "Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání na Městském úřadu Prostějov"
 (Tereza RAIDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ha9lj// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Vzdělávání zaměstnanců jako faktor konkurenceschopnosti podniku
 (Martina Škopová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//o8erzf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)