Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

HIV

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Prevence sociálně patologického chování v nízkoprahovém zařízení
 (Aneta Raichlová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e8wc4c// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komplexní prevence dětem a mládeži pod jednou střechou. Proč to (ne)jde?
 (Lenka Čiháčková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1eyw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vybrané aspekty prevence rizikového chování z pohledu klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Andrea SENTENSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5pwxl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení a jejich přínos v prevenci sociálně patologických jevů
 (Lucie Procházková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihgnn/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Možnosti prevence v oblasti předlužení v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Jarmila MASOPUSTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wqlky5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Úloha využívání volnočasových aktivit v rámci prevence ve vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihomoravském kraji
 (Simona CHVÁTALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rhslor// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Význam nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 (Eva NEBORÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f3tu9i// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Význam nízkoprahového zařízení pro děti a mládeže v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 (Eva NEBORÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//79mbe4// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Stanislav MAAR)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ftwmn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevence HIV/AIDS v České republice - Jaká je vlastně realita?
 (Ilona PALÁTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y6rmen// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)