Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

HIV

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Individuální délka poskytování sociální služby sociální prevence- azylový dům
 (Iveta CIGÁNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//693dk3// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše
 (Petra Čížková)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/v3st2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Rozvoj sociální služby Dům na půl cesty v Olomouci
 (Tomáš RAB)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4zma8d// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby "Dům na půl cesty"
 (Lucie Kurová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3qzr7k// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza potřebnosti sociální služby dům na půl cesty v regionu České Budějovice
 (Petra MÜGLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v4ud0h// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Theses on a related topic

Možnosti poskytování sociální služby v Domě na půl cesty v Děčíně
 (Veronika Matoušková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM233 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální služby pro osoby HIV pozitivní a prevence HIV/AIDS v ČR
 (Veronika Svobodová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//lr5rrr// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Pobyt v azylovém domě z perspektivy uživatelek sociální služby.
 (Renata VOLNÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//49sx1d// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Marketingový výzkum sociální služby Vnučka do domu
 (Dalibor Jiříček)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73422 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Sociální služby pro osoby HIV pozitivní a prevence HIV/AIDS v ČR
 (Veronika Svobodová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//lr5rrr// | Sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)