Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

právo, na, respektování, soukromého, a, rodinného, života

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Ochrana práva na respektování soukromého života na cloudových úložištích
 (Tereza JANOTOVÁ)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//krueq1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života
 (Martina Grochová)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekx54/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

Práva biologických otců na respektování soukromého a rodinného života při určování otcovství
 (Kristýna Zoufalá)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdkw1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na vstup a pobyt příbuzných občanů a obyvatel Evropské unie z řad občanů nečlenských států
 (Lenka Lakotová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o5uv3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na respektování soukromého a rodinného života ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
 (Alžběta MORAVCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1rccjh// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svoboda porodu doma a související odborné pomoci v právu Rady Evropy a Evropské unie
 (Kateřina Černá)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm3hr/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života
 (Kristýna Trojanová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50748 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života
 (Martina Grochová)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekx54/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)